Study on eco business in Finland - Suomalainen Ecodesign-ala ja sen kehittämismahdollisuudet

eco-business

Kierrätystehdas teetti tutkimuksen viime syksynä Suomessa tällä hetkellä toimivista eko-firmoista ja niiden toiminnasta. Sen toteuttivat Jenni Räsänen ja Pia Ranna. Jos ala kiinnostaa niin kannattaa tutustua. Tulokset olivat paikoin kovinkin yllättäviä.

Suomalainen Ecodesign-ala ja sen kehittämismahdollisuudet

Suomalainen Ecodesign-ala ja sen kehittämismahdollisuudet - Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistäSuomeen on viime vuosien aikana perustettu kymmeniä ecodesign-alan yrityksiä, joita yhdistää tuotteiden suunnittelu tai valmistaminen ekologisin toimintaperiaattein. Tämä tutkimus on ensimmäinen laajempi ecodesign-alaa yhteen kokoava tutkimus, joka keskittyy erityisesti poistomateriaaleja hyödyntäviin yrityksiin. Tutkimuksen tarkoituksena on parantaa osaltaan alan tunnettuutta – ja tätä kautta myös arvostusta – Suomessa. Poistomateriaaleilla tarkoitetaan kaikkia käytöstä poistettuja materiaaleja ja tuotteita, joita kutsutaan arkikielessä myös kierrätysmateriaaleiksi. Poistomateriaalien hyödyntäminen sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka korvaavat uusista materiaaleista valmistettuja tuotteita, vähentää ympäristön kuormitusta kahdella tasolla: materiaalien uudelleenkäyttö vähentää jätemäärää, ja samalla ympäristön kuormitus vähenee, kun uuden tuotteen valmistus-, kuljetus-, ja varastointivaiheita ei tarvita. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköpostitse syksyllä 2011 sellaisilta vaatetus-, asuste-, sisustus- ja kodintuotteita tuottavilta suomalaisyrityksiltä, jotka hyödyntävät tuotteissaan poistomateriaaleja. Tällaisia yrityksiä löydettiin tutkimusta tehtäessä yli sata kappaletta ja vastauksia saatiin 53:ltä yritykseltä.

Tuloksista kävi ilmi, että alan yritykset ovat tyypillisesti varsin nuoria ja pieniä toimijoita, ja yksinyrittäminen on alalla hyvin tyypillistä. Yrityksistä 40 %:lla oli kotimaan kaupan lisäksi myös ulkomaankauppaa, mikä on hienoa kuulla, mutta tutkimuksen loput tulokset olivat mielestäni paikoin aika hälyttäviä. Yritykset uskoivat alan mahdollisuuksiin ja pitivät tulevaisuudennäkymiä hyvinä, mutta samalla vain 28% vastaajista piti tuetekehitystä tärkeänä. Tämä on mielestäni ensimmäinen kompastuskivi johon pienyrittäjät, varsinkin käsityöläiset kaatuvat. Jokainen suurfirma tietää että alalla uusiutuminen ja itsensä (=tuotteet) kehittäminen on erittäin tärkeää. Jos ei kehitä tuotteitaan, tippuu kyydistä. Jopa maidon ja leivän valmistajat joutuvat miettimään näitä asioita päivittäin. Myös alan tuotekategorioissa näen paljon kehitettävää. 83% vastaajista valmisti asusteita ja koruja kun taas vaatteita valmistaa vain 40% ja sisustustekstiilejä vain 28%. Korut ja asusteet ovat toki koottomia tuotteita, joten niitä on helppo myydä kaikille, mutta mielestäni tuotevalikoiman laajentaminen (ainakin harkitseminen) ja uusien tuotekategorioiden testaus on elintärkeää kehittyvälle yritykselle.

Yrityksiltä kysyttiin lisäksi mitä kautta he hankkivat poistomateriaaleja ja kuinka paljon poistomateriaaleja hyödynnetään. Oman yrityksensä kehitystarpeina vastaajat tunnistivat erityisesti markkinoinnin kehittämiseen liittyviä seikkoja. Tässä osassa korviini särähti digitaalisen median hyödyntäminen, tai pikemminkin se että sitä ei hyödynnetä, mikä on mielenkintoista ottaen huomioon että suurn osa yrittäjistä on nuoria henkilöitä joiden luulisi ymmärtävän Facebook-sivustojen ja muiden arvon ilmaisena markkinointikanavana. Vain 30% vastaajista oli nettikauppa. Tutkimustuloksissa ei eritelty mitä muita digitaalisia medioita yritykset käyttivät. Minua jäi kiinnostamaan kuinka monella on esim. Etsy-kauppa mikä on sekin lähes ilmainen foorumi myydä ja markkinoida tuotteitaan ja osaamistaan? Minulle Etsy on poikinut mm. jälleenmyyjän Hong Kongissa ilman mitään erityisponnisteluita. Muita selvästi esiin tuotuja kehitystarpeita olivat yritysten tuotekehitykseen ja tuotteistamiseen, tuotantoon, henkilöstöön, materiaalihankintaan ja talouteen liittyvät näkökohdat, mutta brändäyksestä ja brändin hallinnasta ei ollut mitään mainintaa. Tämä voi tietenkin johtua siitä että sitä ei tutkimuksessa kysytty. Alan yrittäjistä vain yhdellä vastanneista oli kaupallisen alan koulutus, mikä kertoo siitä että muut ovat joutuneet hankkimaan tietonsa yrityksen kannattavuudesta ja talousasioiden hallinnasta muualta.

Kyselytulosten pohjalta kirjoittajat ovat koonneet suomalaisen ecodesign-alan tärkeimpiä kehityskohteita, joita ovat: 1) ecodesign-alan koordinoitu tunnettuuden lisääminen ja imagon kehittäminen, 2) toimijoiden liiketoimintaosaamisen kehittäminen, 3) tuotetarjonnan asiakaslähtöinen kehittäminen, 4) alan tapahtumatuotannon lisääminen ja kehittäminen, 5) poistomateriaalipankkien perustaminen ja kehittäminen sekä 6) alan sisäisen yhteistyön vahvistaminen ja myyntikanavien kehittäminen yhteistyössä. Myös jonkinlaisen alan kattojärjestön perustaminen voisi osaltaan tukea alan menestystä. Varsinkin kattojärjestön perustamisen kanssa olen samaa mieltä. Yritykset jotka valmistatavat tuotteitaan kierrätysmateriaaleista tarvitsevat instanssin, joka kerää kaiken yhteen, ohjaa, kannustaa, kehittää ja markkinoi alaa eteenpäin. Mm. materiaaliportaalin kehittäminen olisi iso askel alan kehitykselle ja mahdollisuuksille. Suomessa kun tekstiilijätettä tulee vuosittain 120 milj. kiloa (MTV3 13.2.2012) josta vain 1/5 kierrätetään tällä hetkellä. Isoille toimijoille olisi siis tilaa ja tarvetta tuotekehityksen ja palveluntarjonnan alueelta.

Mutta näillä mennään, toistaiseksi. Tutkimus löytyy sähköisessä muodossa Kierrätystehtaan julkaisut-osiosta. Lukaiskaa läpi, varsinkin jos mielessäsi on jossain vaiheessa käynyt että haluaisit tehdä rakkaasta käsityöharrastuksestasi täyspäiväisen ammatin.

HUOM! Alle aukeaa lähipäivinä myös kommentointimahdollisuus johon voi laittaa tutkimukseen liittyviä viestejä ja alaan liittyviä kehitysehdotuksia. Kommentteja voi myös laittaa osoitteeseen info(ät)kierratystehdas.fi ja tutkimusta saa vapaasti levittää eteenpäin. Lähetetyt kommentit julkaistaan myöhemmin Kierrätystehtaan sivuilla.

Lisätiedot tutkimuksesta: Jenni Räsänen (jenni.ka.rasanen@gmail.com) ja Pia Ranna (piairene.ranna@kierratystehdas.fi)
www.kierratystehdas.fi
info@kierratystehdas.fi


Eco-Fashion-Week-NYC_38233_9439

Outi Les Pyy

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

4 comments:

 1. The dress is lovely!!!
  xxx
  stephaniehadrath.blogspot.com shbyhadrath.blogspot.com

  ReplyDelete
 2. Kiitos tuon tutkimuksen jakamisesta, pitää lukaista se heti kun on aikaa. Hyvä, että nostat noita yrittämiseen liittyviä asioita esiin, varsinkin kun taustalla on oma kokemuksesi yrittäjänä olemisesta.

  Minustakin olisi tärkeää perustaa alaa eteenpäin vievä organisaatio, se olisi kaikkien etu. Sen kautta olisi myös helppo hankkia koulutusta yhdessä omien toiveiden mukaan, juuri nuo mainitsemasi liiketoiminta ja tuotekehittely. Minua myös hämmästyttää edelleen se, miten vähän digitaalista mediaa hyödynnetään. Usein selitys on se, että ei ole aikaa eikä osaamista, uskon että siihen satsaaminen kuitenkin kannattaa.

  Myös yhteinen materaalipankki olisi kaikkien etu, se säästäisi pienyrittäjän voimavaroja ja lisäisi tavaroiden ja tekstiilien kierrätystä.

  ReplyDelete
 3. Mielenkiintoinen tutkimus! Luulen, että tuo kysymys tuotekehityksen tarpeellisuudesta/tarpeettomuudesta on ehkä ymmärretty niin, että se on "hallussa", ei niinkään että sitä ei tarvitsisi tehdä. Vertaa esimerkiksi markkinointi, joka varmaan monelle on aikamoinen kompastuskivi (minä mukaan lukien...)

  Minna / Vietto
  http://www.etsy.com/shop/Vietto

  ReplyDelete
 4. Hei Outi, Lea ja Minna ja muut,
  Ecodesign-alan tutkimuksesta heränneitä ajatuksia voi nyt postata tämän sivun kautta:
  http://www.kierratystehdas.fi/2012/02/suomalaista-ecodesign-alaa-kasitteleva-tutkimus/#more-3779
  Olisi hieno, jos voisitte postata jo tässäkin kommentoimanne asiat myös tälle toisella sivulle. :)

  ReplyDelete